Menu

Samochód dla osób z dysfunkcją ruchu wraz z dofinansowaniem

niepelnosprawnosc-dofinansowanie

Jesteś osobą niepełnosprawną ruchowo i trudno Ci korzystać z samochodu?

Jeśli jesteś osobą z ograniczeniami, posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności a zastanawiasz się nad zakupem samochodu, ta oferta jest właśnie dla Ciebie.  Skontaktuj się z nami, by zlecić nam zakup samochodu na rynku w USA. My wspólnie z Tobą dokonamy zakupu, następnie zajmiemy się jego sprowadzeniem, naprawą, przystosowaniem do europejskich standardów  oraz wskażemy drogę w pozyskaniu dofinansowania by  przystosować go do Twoich potrzeb.

Od  pewnego czasu Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) wyszedł z inicjatywą, która ma  na celu wsparcie finansowe  dla osób z niepełnosprawnością ruchową na przeróbkę i przystosowanie pojazdu do indywidualnych potrzeb.Osoba ubiegająca się o to dofinansowanie, może pozyskać do 85% nakładu poniesionego w związku z przeróbką/ przystosowaniem samochodu.

Chcesz dostosować samochód do swoich potrzeb? Chcesz skorzystać z dofinansowania do zakupu oprzyrządowania samochodu? Sprawdź, jak to zrobić.

Na czym polega dofinansowanie

Przedmiotem dofinansowania jest pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu. Dofinansowane mogą być koszty zakupu i usługi montażu oprzyrządowania samochodu.

Ile możesz otrzymać

Maksymalna kwota dofinansowania:  10.000 zł, z czego na zakup siedziska/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej – 6.000 zł.

Decyzję o wysokości dofinansowania podejmuje realizator na podstawie oceny wniosku, dlatego bardzo ważne jest uzasadnienie potrzeby zakupu.

Udział własny wnioskodawcy: co najmniej 15% ceny brutto zakupu/usługi.

 

Kiedy możesz złożyć wniosek

  • Aktualny termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków: 01.03.2021.
  • Aktualny termin zakończenia przyjmowania wniosków: 31.08.2021. 
  • Z chwilą wygaśnięcia programu, prawdopodobnie zostanie utworzony nowy program.

Kto może skorzystać

Każdy, kto ma:

  • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 r. ż. oraz
  • niepełnosprawność narządu ruchu,
    bez względu na wiek – ale osoby poza wiekiem aktywności zawodowej (kobiety do 60 roku życia, mężczyźni do 65 roku życia) tylko jeśli są zatrudnione.

Aby uzyskać pomoc w programie, trzeba spełnić wszystkie kryteria uczestnictwa w programie.

Samochód dla osób niepełnosprawnych z USA

 

Możesz liczyć na pomoc, jeśli masz problemy w poruszaniu i przemieszczaniu się, a w twoim orzeczeniu o niepełnosprawności jest symbol 05-R. Jeśli dysfunkcja narządu ruchu dotknęła cię z innego powodu, to potrzebne będzie zaświadczenie lekarza specjalisty (np. ortopedy, reumatologa, rehabilitanta, neurologa), że w wyniku swojej niepełnosprawności doświadczasz trudności w poruszaniu się. Zaświadczenie to nie będzie potrzebne, jeśli miałeś wcześniej dokument, który potwierdzi, że problemy w poruszaniu się mają stały charakter  (np. wypis ze szpitala, wcześniejsza diagnoza lekarska itp.) i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przyjmie taki dokument.

Jak często możesz skorzystać

Pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

Samorząd powiatowy może podjąć decyzję o przyznaniu dofinansowania z pominięciem wyżej wymienionych okresów wobec wnioskodawców, którzy wskutek:

  • pogorszenia stanu zdrowia lub zmian w stanie fizycznym, nie mogą korzystać z posiadanego, uprzednio dofinansowanego ze środków PFRON przedmiotu dofinansowania,
  • zdarzeń losowych utracili przedmiot dofinansowania ze środków PFRON albo uległ on zniszczeniu w stopniu uniemożliwiającym użytkowanie i naprawę, a także wobec osób uczących się (nie wcześniej niż po uzyskaniu promocji do 6 klasy szkoły podstawowej), które w uzasadnieniu wniosku lub w dodatkowym wystąpieniu wykażą, że posiadany sprzęt lub oprogramowanie nie spełnia potrzeb wynikających z aktualnie realizowanego etapu edukacji – w szczególności w sytuacji zmiany formy kształcenia na wyższą.​

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2021 poz. 573)

Poniżej załączony jest link który pomoże w wypełnieniu formularza:

https://sow.pfron.org.pl/wnioskodawca/kreator/wybierz-jst?id=57&a=new

system obsługi wsparcia
Call Now Button